خانه / فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس- روز مقاومت، ایثار و پیروزی