خانه / روز نیروی انتظامی

روز نیروی انتظامی

شعر کودکانه پلیس

شعر کودکانه ” پلیس ” اون که شبها بیداره لباس رزم داره مواظب شهر ماست مواظب خونه هاست پلیس مهربونه همیشه خوش زبونه اون که تفنگ داره کلاه قشنگ داره با آدمهای بدکار با دزدای خطاکار دشمنه و می جنگه آقا پلیسه زرنگه وقتی توی خیابون پلیس پلیس شهر خوب …

ادامه نوشته »