خانه / پرورشی / آموزشهای تشکیلاتی

آموزشهای تشکیلاتی

گره و چوب

گره و چوب یکی از فعالیتهای مفید و قابل فراگیری برای پیشتازان و فرزانگان گره زنی است . برای گره زنی ابتدا باید طناب گره زدن را آموخت و با نام انواع گره ها نیز آشنا شد . این کار نیاز به تمرین فراوان دارد و اگر با چشم بسته …

ادامه نوشته »