خانه / پرورشی / روز جهانی سالمندان

روز جهانی سالمندان

جملات تراکت سالمندی

جملاتی برای تراکت درباره سالمند روز بزرگ داشت سالمندان، روز یادآوری جایگاه ارزنده کهن سالان، بر خانواده های ایرانی گرامی باد. فرا رسیدن روز گرامی داشت سالمندان و کهن سالان، بر این سرمایه های معنوی جامعه گرامی باد امروز، روز بزرگ داشت سالمندان است. راستی چند روز است که به …

ادامه نوشته »

متن ادبی

متن ادبی روز سالمند بوسه مهر موی سپید تو، کتاب پربهای تجربه هاست و سینه ات مالامال از آلام زندگی. تو از غصّه ها، قصّه های بسیار شنیده ای. تو گنج رنج های روزگاری و تقویم نانوشته عبرت ها. گفته های تو روشنی بخش راه زیستنمان و چشمان کم سوی …

ادامه نوشته »

دانستنی روز جهانی سالمندان

دانستنی روز جهانی سالمندان اشاره در اطرافمان هر روز آدم های بسیاری را می بینیم که ورق تقویم ها، حسابی از سروصورتشان رد شده است. گویا چهره خسته شان را با خط هایی عمیق نقاشی کرده اند. اینان که از زمستان های زندگی، برفی همیشگی بر سر دارند، نمایندگان کهن …

ادامه نوشته »