خانه / پرورشی / روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

دانستنی روز جهانی ناشنوایان

دانستنی روز جهانی ناشنوایان اشاره هشتم مهر هر سال برابر سی ام سپتامبر، «روز جهانی ناشنوایان» نام گذاری شده است. هدف از این نام گذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته هایی از زبان اشاره و آگاهی سیاست مداران و همچنین عموم مردم از مشکلاتی است که این قشر با …

ادامه نوشته »