خانه / پرورشی / روز همبستگی وهمدردی با کودکان فلسطینی

روز همبستگی وهمدردی با کودکان فلسطینی

دکلمه روز همبستگی وهمدردی با کودکان فلسطینی

دکلمه روز همبستگی وهمدردی با کودکان فلسطینی ( اگر دوست داری حقوق بشر را ببینی، به محاصره غزه نگاه کن، به شهید شدن هر روزه مردمش، به کودکان شیرخوار در کفن پیچیده اش و به سفره های خالی اش، به سازمان هایی که فریاد حقوق بشر سر می دهند، ولی …

ادامه نوشته »

متن ادبی روز همبستگی وهمدردی با کودکان فلسطینی

متن ادبی روز همبستگی وهمدردی با کودکان فلسطینی اینجا نوار غزه است فاطره ذبیح زاده اینجا نوار غزه است؛ قطعه کوچکی از سرزمین اشغال شده به دست سفاکان زمانه؛ سرزمین سیم های خاردار و دستان کودکانه؛ سرزمین کودکانی که آرام خوابیده اند، اما خوابی ابدی؛ سرزمینی که کودکانش برای مدرسه …

ادامه نوشته »