خانه / پرورشی / شمسی / فاجعه منا

فاجعه منا

آهنگ های فاجعه منا

آهنگ های فاجعه منا فاجعه منا، مرگبارترین حادثه در حج تمتع که ۲ مهر ۱۳۹۴ش روی داد و به کشته و مفقود شدن بیش از هفت هزار تن از حاجیان انجامید. زائرانی از ۳۹ کشور جهان در این حادثه کشته، مفقود یا زخمی شدند. مقامات دولت عربستان پس از حدود …

ادامه نوشته »